تولدانه

و بعد از 9 ماه انتظار فرزندی متولد شد و بعد از 19 سال انتظار من عاشق شدم و بعد از چهار سال وصال رخ داد.

تولدت مبارک طوفانی ترین نسیم زندگیم

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی